kockázat (informatika)

A kockázat a fenyegetettség mértéke, amely egy fenyegetés bekövetkezése gyakoriságának (bekövetkezési valószínűségének) és az ez által okozott kár nagyságának a függvénye. Az informatikai kockázatok lehetnek humán, fizikai, logikai, az információs rendszer életciklusához kapcsolódó, valamint egyre gyakrabban a hálózat használatára visszavezethető kockázatok. Egy szervezet, vagy információs rendszer biztonságának, a kockázatokkal arányos védelmének a megteremtése érdekében ismerni kell a rendszer célját és a releváns kockázatok mértékét. Cél a megelőzés, a felhasználói tudatosság növelése, a biztonsági események bekövetkezése esetén a problémák tudatos kezelése.

Tudományterület:

Forrás:

2013. évi L. törvény az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról 1. § 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint a biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről 1. melléklet

Szerző:

Relációk