bányászat

A bányászat a nemzetgazdaság egy kiemelkedő területe, ami magában foglalja az ásványi nyersanyagok kutatását, feltárását és kitermelését,a geotermikus energia kutatását, kitermelését, az e tevékenységek során keletkező hulladékok kezelését. Az állam a gazdaságpolitikájának részeként normákon keresztül meghatározza az ásványvagyonnal való gazdálkodás kereteit. az ásványi nyersanyagok bányászatának és geotermikus energia kutatásának, kitermelésének, a szénhidrogén szállító vezetékek létesítésének és üzemeltetésének, továbbá az ezekhez kapcsolódó tevékenységeknek a szabályait az élet, az egészség, a biztonság, a környezet és a tulajdon védelmével, valamint az ásvány- és geotermikus energiavagyon gazdálkodásával összhangban.

Forrás:

1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról

Szerző:

Relációk