vállalkozás

Aki a kereskedelmi gyakorlat tekintetében önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében jár el. A vállalkozásokon belül el kell különíteni a termék gyártóját (valamint az importőrt), termék forgalomba hozóját, illetve a szolgáltatót. Gyártó az a természetes vagy jogi személy, aki a terméket gyártja, vagy aki saját nevében vagy védjegye alatt egy terméket terveztet, vagy gyártat, vagy forgalmaz. Elsődlegesen a gyártó az a piaci szereplő, aki már a forgalomba hozatal előtt köteles a termékét biztonságosan kialakítani, megfelelő címkével, jelölésekkel és dokumentumokkal ellátni. Forgalmazó az a természetes vagy jogi személy az értékesítési láncban, aki forgalmazza a terméket. Aszolgáltató szolgáltatásokat nyújt ellenszolgáltatás fejében.

Forrás:

2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról, A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 7 § – 9 § és 13 § – 14 §-

Szerző:

Relációk