kellékszavatosság

Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett, azaz termék eladója, a szolgáltatásnyújtást teljesítő fél, a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. A kellékszavatosság vásárláskor a termékben már meglévő hiba-ok miatt bekövetkező hiba esetén érvényesíthető, azaz a hibának az oka már megvan a termékben a vásárlás pillanatában is, csak akkor még nem felismerhető. Ezért szokták rejtett vagy gyártási hibának is nevezni). Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint kérheti a termék kijavítást vagy kicserélést, kivéve, az ellenszolgáltatás arányos leszállítását , a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat.

Forrás:

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 6:159. § (1)-(2)

Szerző:

Relációk