fogyasztóvédelem

A gazdaságpolitika kiemelt terüle, melynek célja a fogyasztók gazdasági érdekeinek, testi épségének, biztonságágának védelme. Feladata, hogy biztosítsa a tisztességes kereskedelmi gyakorlatot, a vásárlók megtévesztésének, félrevezetésének megakadályozása, illetve a fogyasztónak a gyártóval, szolgáltatóval, illetve a forgalmazóval szembeni érdekérvényesítésének lehetőségét piaci normák, jogszabályok, közhatalmi eszközök révén. Támogatja a fogyasztók információhoz és tájékoztatáshoz jutását, amelyek nélkülözhetetlenek a tudatos vásárlói döntések meghozatalához. A fogyasztók alapjogainak és érdekeinek védelme eltérő eszközökkel valósulhat meg, de többnyire egyszerre több szereplő összehangolt tevékenységét igényli.

Forrás:

Kovács Éva (2016)Fogyasztóvédelem In: Kovács Éva, dr. Jámbor Attila, Dr. Téglásiné Dr. Kovács Júlia, Dr. Mikó Zoltán Szakigazgatás I.. 121 p. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2016. pp. 21-44.

Szerző:

Relációk