jótállás

A vásárlás után a termékkel kapcsolatos minőségi garanciák érvényesítésének egyik eszköze a jótállás. A jótállás lényege, hogy a jótállás időtartama alatt az eladó (kötelezett) garantálja, hogy a szerződést hibátlanul teljesíti, vagyis hogy az érintett termék rendeltetésszerű használat mellett kifogástalanul fog működni. Ez a forgalmazó részéről egy írásbeli kötelezettségvállalás, amely a jótállási jegy átadásával történik, amelyben vállalja, hogy a jótállási idő alatt történő meghibásodások kijavításáért, a meghibásodott termék kicserélésért vagy arányos árleszállításért kezeskedik. Bizonyos termékek és szolgáltatások vásárlása esetén jogszabály kötelezően írhatja elő az eladónak, hogy az előírt időszakra jótállást kell biztosítania a fogyasztónak. Magyarországon kormányrendelet nevesíti azokat a tartós fogyasztási cikkeket, amelyekre kötelező jótállás vonatkozik.

Forrás:

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 6:171. § (1) - (2) Kovács Éva (2016)Fogyasztóvédelem In: Kovács Éva, dr. Jámbor Attila, Dr. Téglásiné Dr. Kovács Júlia, Dr. Mikó Zoltán Szakigazgatás I.. 121 p. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2016. pp. 21-44. 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról

Szerző:

Relációk