magatartási kódex (vállalkozás)

Olyan – piaci önszabályozás keretében létrehozott – megállapodás vagy szabályegyüttes, amely valamely kereskedelmi gyakorlat vagy tevékenységi ágazat vonatkozásában követendő magatartási szabályokat határoz meg azon vállalkozások számára, amelyek a kódexet magukra nézve kötelezőnek ismerik el. Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősül, ha vállalkozás nem tartja be a magatartási kódexben foglalt követelményeket, amelynek alávetette magát.

Forrás:

2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról 2. §, 5. §, 10. §

Szerző:

Relációk