foglalkoztatáspolitika

A foglalkoztatáspolitika a kormányzatok azon stratégiájának, cselekvési programjának, eszközeinek és intézkedéseinek összessége,amely a munkaerőpiacon a keresleti és kínálati oldal összehangolását célozzák. Célja, hogy a foglalkoztatás feltételeinek és körülményeinek szabályozása, támogatások és szolgáltatások biztosítása révén a elősegítse a munkaerőpiac kiegyensúlyozottabb működését. A közigazgatás egyik legfontosabb gazdaságpolitikai célkitűzése a foglalkoztatás növelésének elősegítése és a munkanélküliség csökkentése. Magyarország Alaptörvénye is deklarálja, hogy „Magyarország törekszik megteremteni annak feltételeit, hogy minden munkaképes ember, aki dolgozni akar, dolgozhasson”. Ezzel összhangban a hazai közigazgatás is közreműködik a minél teljesebb foglalkoztatás elősegítése, a legális munkavállalás növelése és a munkavégzés körülményeinek javítása érdekben. Ennek eszközei sokfélék lehetnek. Irányulhat a bérek szabályozására, vagy a munkakörülmények javítására, formájukat tekintve lehetnek kötelező jogi előírások vagy választható gazdasági ösztönzők.

Forrás:

Dr Kovács Éva Margit (2017): Foglalkoztatáspolitika, munkaügyi igazgatás In: Kovács Ibolya, dr Radics Zsuzsanna Gabriella, Dr Bauer Lilla, Dr Kovács Éva Margit: Szakigazgatási ismeretek II.. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2017. pp. 61-76.

Szerző:

Relációk