gyártó

A terméknek az Európai Gazdasági Térségben letelepedett (vagy EGT -n kívül működő gyártó esetén meghatalmazott képviselője) üzletszerű előállítója termelője, helyreállítója vagy felújítója, illetve aki a terméken elhelyezett nevével, védjegyével vagy egyéb megkülönböztető jelzés alkalmazásával önmagát a termék gyártójaként tünteti fel. Elmondható, hogy elsődlegesen a gyártó az a piaci szereplő, aki már a forgalomba hozatal előtt köteles a termékét biztonságosan kialakítani, megfelelő címkével, jelölésekkel és dokumentumokkal ellátni. A gyártó csak a jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelő terméket hozhat forgalomba a termékre előírt műszaki dokumentáció elkészítése, ill. a megfelelőségértékelési eljárásokat elvégeztetését követően. Bizonyos termékeknél a gyártó köteles a forgalomba hozatal előtt a terméket bejelenteni (pl.: kozmetikai termékek), illetve azonosításra alkalmas jelöléssel ellátni. Bizonyos termékeknél (pl.: műszaki cikk, gyógyszerek) a gyártó köteles mellékelni a használati és kezelési útmutatót. A gyártó köteles a piacfelügyeleti hatósággal együttműködni.

Forrás:

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről 2. § c), A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 7 § – 9 §-a rendelkezik részletesen a gyártó kötelezettségeiről.

Szerző:

Relációk