Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap

A Közös Agrárpolitika (KAP) egyik pillérének a pénzügyi forrása. Az 1290/2005/EK rendelet a KAP korábbi pénzügyi keretrendszerét, az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapot (EMOGA), két külön alapra osztotta, nevezetesen az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapra (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra (EMVA). Az EMVA a végrehajtott vidékfejlesztési programokat finanszírozza, kizárólag megosztott irányítás mellett. Ennek lrtelmében az EMVA társfinanszírozza a mezőgazdasági és erdőgazdálkodási ágazat versenyképességének javítását, a mezőgazdasági-környezetvédelmi intézkedéseket, a vidéki élet minőségének javítását, a vidéki gazdaság diverzifikációjának támogatását és a helyi kapacitások létrehozását (LEADER kezdeményezés).

Forrás:

Tanács 1290/2005/EK rendelete (2005. június 21.) a közös agrárpolitika finanszírozásáról

Szerző:

Relációk