hitelesített mérőeszköz

Az olyan mérőeszköz, amelyet az erre feljogosított hatóság hitelesített. A mérőeszköz-hitelesítés célja annak elbírálása, hogy a mérőeszköz megfelel-e a vele szemben támasztott mérésügyi előírásoknak. A hitelesítési kötelezettség alá eső mérőeszközök kétféle tanúsítási módon kerülhetnek forgalomba: (1) „nemzeti” elsőhitelesítés és (2) EU tanúsítás (termékhitelesítés) /CE +M jel/. A kötelező hitelesítésű mérőeszközök hitelesítése a hitelesítési előírásban és/vagy a hitelesítési engedélyben meghatározott mérésügyi vizsgálatból és a hitelesítés tanúsításából áll. A hitelesítés tényét a tanúsító jel és/vagy hitelesítési bizonyítvány tanúsítja. A vásárló részére tömeg, térfogat vagy egyéb mérték szerint forgalmazott terméket csak hatóságilag hitelesített mérőeszközzel történő lemérés után szabad kiszolgálni.

Forrás:

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről, A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. Törvény

Szerző:

Relációk