Európai Mezőgazdasági Garancia Alap

A Közös Agrárpolitika (KAP) egyik pillérének a pénzügyi forrása. Az 1290/2005/EK rendelet a KAP korábbi pénzügyi keretrendszerét, az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapot (EMOGA), két külön alapra osztotta, nevezetesen az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapra (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra (EMVA). Az EMGA finanszírozza – néhány esetben a tagállamokkal közösen – a közös piacszervezés kiadásait, a mezőgazdasági üzemeknek nyújtott közvetlen támogatásokat , az Unió hozzájárulását a mezőgazdasági termékekre vonatkozó tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedésekhez a belső piacon és a harmadik országokban, az Unióra háruló különböző eseti kiadásokat, például az állat-egészségügyi intézkedéseket, illetve a genetikai állomány összegyűjtésére és hasznosítására irányuló intézkedéseket. a mezőgazdasági piacok szabályozását célzó intervenciókat; a közös agrárpolitika keretében meghatározott, a gazdák részére folyósított közvetlen kifizetéseket. Az EMGA-ból finanszírozott kiadások fedezéséhez szükséges pénzügyi forrásokat a Bizottság havi visszatérítések formájában folyósítja a tagállamoknak.

Forrás:

Tanács 1290/2005/EK rendelete (2005. június 21.) a közös agrárpolitika finanszírozásáról

Szerző:

Relációk