makroprudenciális felügyelet

A pénzpiac felügyelet egyik formája a mikroprudenciális felügyelet mellett. Célja a rendszerszintű pénzügyi kockázatok megelőzése,a potenciális és kialkult kockázatok feltárása, kockázatelemzés ,és ha szükséges, szabályozói lépések megtétele. Rendszerszintű pénzügyi kockázatnak két fő típusát szokás elkülöníteni: a ciklikus és a strukturális rendszerkockázatokat. Ilyeneknek minősül különösen a túlzott hitelnövekedés, likviditási kockázatok, pénzpiaci szereplők instabilitiása, pénzpiaccal szembeni bizalamatlanság, túlzott piaci koncentráció vagy kívülről érkező gazdasági behatások stb. A makroprudenciális felügyelet keretében alkalmazható szabályozó lépések lehetnek „előzetes”, „figyelmeztető” és „intervenciós” jellegű szabályozói válaszok. Magyarországon a makroprudenciális politika működését az Európai Uniós és a hazai jogszabályok határozzák meg. A felügyeletet a Magyar Nemzeti Bank látja el szervezeti egységein keresztül (Monetáris Tanács és Pénzügyi Stabilitási Tanács).

Forrás:

Seregdi László – Szakács János – Tőrös Ágnes (2005): Mikro- és makroprudenciális szabályozói eszközök európai uniós összehasonlításban. Hitelintézeti Szemle, 14. évf. 4. szám, 2015. december, 57–86. o., 2013. évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bankról

Szerző:

Relációk