fogyasztóvédelmi referens

A fogyasztóvédelmi referens feladata a vállalkozás fogyasztókat érintő tevékenységének figyelemmel kísérése, a vállalkozás alkalmazottai részére a fogyasztóvédelmi szemlélet erősítését, valamint a fogyasztóvédelmi szabályok ismeretének elmélyítését elősegítő fogyasztóvédelmi tárgyú oktatás, képzés rendszeres szervezése. A fogyasztóvédelmi referens kapcsolatot tart a fogyasztóvédelmi hatósággal, békéltető testületekkel, valamint egyéb, fogyasztóvédelmi feladatokat is ellátó állami szervekkel. 2014. február 1-től a nagyvállalatok, illetve közszolgáltatók jelentős részének fogyasztóvédelmi referenst kell alkalmaznia Magyaroroszágon.

Forrás:

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről 17/D. §

Szerző:

Relációk