vám

A vám egy olyan közadó formájában alkalmazott gazdasági és kereskedelempolitikai eszköz, amely a vámhatáron áthozott áru után fizetendő. A kiszabásra kerülő vám alapja a vámáru vámértéke. A vám árképző tényezőként is megjelenik, ugyanis a vám mértéke beépül a vámhatáron áthaladó áruk árába, ezáltal drágítják azt. Másrészről az állam számára jelentős bevételi forrást jelent. A vámok fajtáinak csoportosításánál megkülönböztetünk import vámot, amely az országba beáramló áru után fizetendő adó, export vámot, amely az országból kiáramló áru után fizetendő adó és tranzit vámot ,amely az országon áthaladó áru után fizetendő adó. Jogi szempontból elkülöníthetjük azokat a vámokat, amelyeket az adott állam autonóm döntése alapján, függetlenül állapít meg. Emellett léteznek a szerződéses vámok (vagy vám mentességek), amelyet az ország nemzetközi szerződésből fakadó kötelezettsége miatt állapít meg.

Forrás:

Kovács Éva (2016)Kereskedelempolitikai és kereskedelmi szakigazgatás. In: Kovács Éva, dr. Jámbor Attila, Dr. Téglásiné Dr. Kovács Júlia, Dr. Mikó Zoltán Szakigazgatás I.. 121 p. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2016. pp. 21-44.

Szerző:

Relációk