szavatosság

Polgárjogi eszköz, amely a szerződés megkötését követően (vásárlás után) rendezi a termékkel kapcsolatos „minőségi garanciákat”. A szavatosság kapcsán a szerződés tárgyától függően a szabályozás megkülönbözteti a kellékszavatosságot és a termékszavatosságot. Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak egymásnak, a kötelezett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. A kellékszavatossági igény alapján a fogyasztó választása szerint az négy fajta kompenzációra jogosult:a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti (árleszállítás) c)a hibát a vállalkozás költségére a fogyasztó saját maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy c) végső esetben a szerződéstől elállhat.
A szavatosság másik formája, a termékszavatosság lehetőséget teremt a fogyasztó számára, hogy a már forgalomba hozatalkor hibás termék (gyári hiba) esetén fogyasztói igényét a gyártójával szemben érvényesíthesse.

Forrás:

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 6:159. § és 6:168. §

Szerző:

Relációk