svéd nyugdíj modell

A svéd öregségi nyugdíjrendszerben 1999. január elsejei hatállyal történtek reform-jellegű változtatások: ennek értelmében ettől az időponttól az öregségi ellátásokat egy befizetésmeghatározott és felosztó-kirovó elven működő, valamint egy tőkésített részt is tartalmazó társadalombiztosítási rendszerből fizetik. A befizetés-meghatározott rendszerben az egyéni befizetéseket egy virtuális számlán tartják nyilván (NDC-rendszer), amely számla egyenlegéről a svéd nyugdíjbiztosító évente beszámol az állampolgároknak: értesítőt, ún. Narancs borítékokat küld a számukra. A nyugdíjazáskor az egyén egy olyan nyugdíjtőkével rendelkezik, ami mögött nem áll pénzügyi és reál javak formájában tartalék, járadékát kizárólag a járulékfizető nemzedékektől befolyó összeg fedezi. a szakirodalomban névleges egyéni számlásnak (Notional Defined Contribution vagy másképp Non-Financial Defined Contribution, röviden NDC), vagy a hazánkban gyakran egyszerűen svéd modellnek nevezett nyugdíjrendszer lényegét.

Forrás:

Novoszáth Péter: Társadalombiztosítás pénzügyei. Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó. 2014. (152 - 153. oldalak)

Relációk