költségvetési bevételek

A központi költségvetés összes – államháztartáson belüli pénzmozgásokat (halmozódásokat) is tartalmazó – bevételének döntő hányadát (70–75%-át) jelenleg is az adójellegű bevételek adják. A legnagyobb súlyt a termékek és szolgáltatások után fizetett adók (például: általános forgalmi adó, jövedéki adó, regisztrációs adó, pénzügyi tranzakciós illeték) képviselik (kb. 40–42%). Szintén jelentős a jövedelmek után fizetett adók (például személyi jövedelemadó, társasági adó, egyszerűsített vállalkozói adó, pénzügyi szervezetek különadója) aránya (kb. 30%). Elenyésző a más adókból (például ökoadók, játékadó), illetve a vagyonszerzési illetékekből (például öröklési illeték, ajándékozási illeték) származó bevétel súlya.

Forrás:

Prof. Dr. Lentner Csaba: Közpénzügyek és államháztartástan. Nemzeti Közszolgálati és Tankönykiadó, 2013. (129. oldal)

Relációk