közigazgatási kontrolling

Kontrolling – a kontrolling rendszeres, a szervezeti tevékenységet átfogóan ellenőrző és korrekciókra javaslatokat tevő vezetői tanácsadói tevékenység. Általa a vezető számára szakmai előkészített javaslatokat kap, melyekből ő kiválaszthatja és végrehajtathatja azt a változatot, amelyik a legmarkánsabb társadalmi igényre ad választ. Kontrolling rendszerek létrehozatalára a közigazgatás számos ágazatában már most megvan a vezetői igény. Hatékonyság – a hatékonyság azt mutatja meg, hogy az intézményrendszer egységnyi eredmény létrehozatalalához mennyi költséget használt fel. Alapvető társadalmi érdek, hogy a közigazgatási intézményrendszer minél nagyobb társadalmi értéket (szolgáltatást) állítson elő, minél kisebb költséggel. A hatékonyság ezért a közigazgatási tervezés, menedzsment és visszamérés egyik alapvető szempontja.

Forrás:

Közigazgatás- és Közszolgáltatásfejlesztési Stratégia 2014-2020. 9. oldal http://www.kormany.hu/download/8/42/40000/K%C3%B6zigazgat%C3%A1s_feljeszt%C3%A9si_strat%C3%A9gia_.pdf Letöltve: 2017. május 17.

Relációk