Európai Központi Bank(EKB)

Noha az euróövezeten belül az EKB és a nemzeti központi bankok is bocsáthatnak ki bankjegyeket, azok kibocsátását ténylegesen csak az EKB engedélyezheti. A tagállamok érméket bocsáthatnak ki az EKB által jóváhagyott mennyiségben (EUMSZ 128. cikk). Az EKB hozza meg a KBER számára az Alapokmánya és a Szerződés szerint ráruházott feladatok végrehajtásához szükséges döntéseket (EUMSZ 132. cikk). Az EKB a nemzeti központi bankokkal együttműködve összegyűjti a szükséges statisztikai információkat a felelős nemzeti hatóságoktól vagy közvetlenül a gazdasági szereplőktől (Alapokmány 5. cikk). Felel a transzeurópai automatizált valós idejű bruttó elszámolású rendszer (T ARGET2) zavartalan működéséért, amely egy olyan euró fizetési rendszer , amely összefűzi a nemzeti fizetési rendszereket és az EKB fizetési mechanizmusát. Az EKB teszi meg az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy az euróövezetbe belépő új tagállamok központi bankjait integrálja a KBER-be.

Forrás:

Dirk Verbeken: A GAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS UNIÓ INTÉZMÉNYEI. In Az Európai Unió ismertetése - 2017 http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/hu/FTU_4.1.2.pdf Letöltve: 2017. május 11.

Relációk