önkormányzati saját bevétel

A helyi önkormányzat saját bevételei a következők: a) helyi adók, az építményadó, a telekadó, a magánszemélyek, illetve a vállalkozók kommunális adója, az idegenforgalmi adó, valamint a helyi iparűzési adó; b) a helyi önkormányzat által megállapított és beszedett díjak (például parkolási díj, közterület-használati díj); c) a saját tevékenységből, vállalkozásból, az önkormányzati vagyon hozadékából származó bérleti díj, osztalék, kamat, koncessziós díj stb.; d) az önkormányzati vagyon értékesítéséből származó privatizációs bevételek; e) a gazdálkodó szervezetektől, illetve magánszemélyektől, alapítványoktól átvett pénzeszközök; e) az önkormányzatot megillető vadászati jog haszonbérbe adásából származó bevétel; f) egyéb bevételek (amelyek származhatnak például bontási vagy leselejtezett anyag értékesítéséből).

Forrás:

Prof. Dr. Lentner Csaba: Közpénzügyek és államháztartástan. Nemzeti Közszolgálati és Tankönykiadó, 2013. (152. oldal)

Relációk