szolgáltatás

A szolgáltatás megjelenik a polgári jogban és a közigazgatási jogban is elsősorban a szerződésekkel összefüggésben. A szerződés a felek kölcsönös és egybehangzó jognyilatkozata, amelyből kötelezettség keletkezik a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás követelésére. Azaz a szerződéssel kikötött szolgáltatásért alapesetben ellenszolgáltatás jár. A vásárlás során a fogyasztó és a vállalkozás között létrejött szerződés tárgya is lehet szolgáltatás. E szerint szolgáltatás alatt kell érteni a termék, ingatlan vagy vagyoni értékű jog értékesítésén kívül minden olyan – ellenszolgáltatás fejében végzett – tevékenységet, amely a megrendelő, illetve megbízó igényének kielégítésére valamely eredmény létrehozását, teljesítmény nyújtását vagy más magatartás tanúsítását foglalja magában. A szolgáltatás vásárlása esetén is megilletik a fogyasztót a fogyasztóvédelmi jogok.

Forrás:

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, 6:58. § és 6:61. § 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről 2. § g)

Szerző:

Relációk