vámkontingens

Olyan mennyiséget jelent, amelyet meghatározott kedvezményes vám mellett lehet egy adott országba /vámterületre importálni. A kontingens kihasználását követően az áru ki- vagy beáramlása folytatódhat, de magasabb vámtétel mellett. Ez a külkereskedelmi folyamatok, azon belül is az import folyamatok szabályozását célzó gazdaságpolitikai eszköz. Hazánkban a Budapest Főváros Kormányhivatának Kereskedelmi Osztálya látja el a külkereskedelem területén az EU-s, valamint más jogszabályok által meghatározott árukra, szolgáltatásokra vagy országokra vonatkozó behozatali és kiviteli kereskedelemmel kapcsolatos hatósági feladatokat, így az import vámkontingensekhez kapcsolódó biztosíték kezelését is.

Forrás:

Kovács Éva (2016)Kereskedelempolitikai és kereskedelmi szakigazgatás. In: Kovács Éva, dr. Jámbor Attila, Dr. Téglásiné Dr. Kovács Júlia, Dr. Mikó Zoltán Szakigazgatás I.. 121 p. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2016. pp. 21-44.

Szerző:

Relációk