tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat

A fogyasztókat védő jogszabályok tiltják a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot ,amelynek alkalmazása során a kereskedő nem az ésszerűen elvárható szintű szakismerettel, illetve nem a jóhiszeműség és tisztesség alapelvének megfelelően elvárható gondossággal jár el. Tisztességtelen továbbá olyan ügyleti döntés meghozatalára késztetni a fogyasztót, amelyet egyébként nem hozott volna meg (a fogyasztói magatartás torzítása), illetve megtéveszteni a fogyasztót valótlan információval az áru lényeges tulajdonságáról (pl. műszaki jellemző, származási hely , összetevők) vagy a vásárlás feltételeiről (pl. ár, panaszkezelés lehetősége). Tisztességtelen továbbá agresszív, azaz pszichés vagy fizikai nyomásgyakorlással korlátozni a fogyasztónak az áruval kapcsolatos választási vagy magatartási szabadságát, illetve lehetőségét a tájékozott döntés meghozatalára.

Forrás:

2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról

Szerző:

Relációk