joghatással járó mérés

Joghatással jár a mérés, ha annak eredménye az állampolgárok és/vagy jogi személyek jogát vagy jogi érdekeit érinti, különösen, ha a mérési eredményt mennyiség és/vagy minőség tanúsítására – a szolgáltatás és ellenszolgáltatás mértékének megállapítására – vagy hatósági ellenőrzésre és bizonyításra használják fel, illetve az élet- és egészségvédelem, a környezetvédelem és a vagyonvédelem területén.Joghatással járó mérést a mérési feladat elvégzésére alkalmas hiteles mérőeszközzel vagy használati etalonnal ellenőrzött mérőeszközzel kell végezni. A joghatással járó mérés végzésére használt minden mérőeszközt országos etalonról kell leszármaztatni, illetve arra visszavezetni. Az etalon olyan mérőeszköz, amely a mennyiség mértékegységének reprodukálására és fenntartására szolgál, amelyről a mértékegység értéke átszármaztatható a használati etalonokra.

Forrás:

A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. Törvény 6. § (1), 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról 4§ (1) - (2).

Szerző:

Relációk