kifizető ügynökség

Az az előzetesen akkreditált nemzeti szervezet, amely jogosult ellátni a Közös agrárpolitika (KAP) hatálya alá tartozó egyes szervezési, igazgatási, illetve közösségi forrásból nyújtott támogatások (EMVA, EMGA) kifizetésével összefüggő feladatokat . A kifizető ügynökségek elősegítik a közösségi agrártámogatások finanszírozási és monitoring mechanizmusainak egységesítését és átláthatóságát. A KAP agrár és vidékfejlesztési forrásaival való gazdálkodásért és a támogatások felhasználásának ellenőrzéséért felelős szervezetként Magyarországon 2016-ig a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) volt megjelölve. 2017 -től viszont a szervezet beolvadása miatt a Magyar Államkincstárhoz kerületek a kifizető ügynökség feladatai, azaz a KAP forrásokból, és a magyar költségvetés által biztosított forrásból finanszírozott ágazati támogatások igénybevételére benyújtott kérelmek befogadására, elbírálására és a támogatások folyósítására, valamint piacszabályozó intézkedések működtetésére szolgáló feladatok.

Forrás:

1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, Magyar Államkincstárról szóló 311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

Szerző:

Relációk