gazdaságpolitikai eszköz

A gazdaságpolitika célkitűzéseit megvalósító eszközök szerteágazók lehetnek és a gazdaság különböző alrendszereire (pl. ipar, mezőgazdaság, kereskedelem) kiterjedhetnek. Az eszközök fő formái lehetnek az intézmények létrehozása, törvények alkotása, állami közvetlen szerepvállalás (állami vállalatok működtetése, költségvetési szolgáltatások nyújtása), adópolitika, költségvetési politikai eszközök, monetáris politika, árfolyam politika, egyeztetések, információszolgáltatás. A gazdaságpolitikai eszközök csoportjai lehetnek a beavatkozás szintjét tekintve:makrogazdaségi eszközök (monetáris politika, költségvetési politika, árfolyampolitika), mikrogazdasági eszközök (versenyszabályozás, iparpolitika, kereskedelempolitika, foglakoztatáspolitika), társadalompolitikai eszközök (oktatáspolitika, lakáspolitika, egészségügy- és nyugdíj-politika).

Forrás:

Veress József (szerk): Gazdaságpolitika.Budapest, Aula Kiadó, 2001

Szerző:

Relációk