unortodoxiák

A magyar kormány túlzottdeficit-eljárás alóli kikerülési nehézsége a 2010 nyara óta alkalmazott unortodox gazdaságpolitikája miatt állt elő. Az Európai Unió fenntartásait a Magyarországon közel negyed évszázada alkalmazott neoliberális piacgazdasági modelltől eltávolodó gazdaságpolitika váltotta ki. A nemzetközi vállalatok és pénzintézetek megadóztatása, az állam közvetlen gazdaságbefolyásoló szerepének erősödése, a következetes állami ellenőrzés és pénzügyi szabályozás bevezetése274 valóban merőben más, mint a piaci erők korlátlan automatizmusait, az állami ellenőrzés és szabályozás mentességét garantáló vagy akár minimalizáló Washington Konszenzus275 rendszer logikája. A hiány leépítésének folyamatát, mértékét (lásd 14. ábra) az EU tényként kezelte, ám annak elérését, módszerét kifogásolta.

Forrás:

Prof. Dr. Lentner Csaba: Közpénzügyek és államháztartástan. Nemzeti Közszolgálati és Tankönykiadó, 2013. (296 - 297). oldal)

Relációk