általános forgalmi adó

A magyar adóhatóság ellenőrzési kapacitásainak döntő hányadát az általános forgalmi adó törvény (2007. évi CXXVII. törvény) betartásának ellenőrzése teszi ki. A törvény célja az árutermelő piacgazdaság forgalmi tételeinek versenysemleges módon történő megadóztatása és rajta keresztül államháztartási bevételek realizálása. A forgalmi adó a végső fogyasztót terheli. Alkalmazási hatálya adóalanyokra terjed ki, amelyek belföldön, ellenérték fejében termékértékesítést és szolgáltatásnyújtást realizálnak. Hatálya kiterjed a terméknek az Európai Közösségen belüli egyes, belföldön és ellenérték fejében teljesített beszerzésére és importjára.

Forrás:

Prof. Dr. Lentner Csaba: Közpénzügyek és államháztartástan. Nemzeti Közszolgálati és Tankönykiadó, 2013. (178. oldal)

Relációk