államadósság

A központi költségvetésről szóló törvényben összegszerűen meg kell határozni az államháztartás központi alrendszerének, az államháztartás önkormányzati alrendszerének és a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek adósságának a költségvetési év utolsó napjára tervezett értékét. Az államháztartás központi alrendszerének adóssága az államháztartás központi alrendszerébe tartozó jogi személyek által vállalt adósságot keletkeztető ügyletek konszolidált értéke a számbavétel fordulónapján. Az államháztartás önkormányzati alrendszerének adóssága az önkormányzatok által vállalt adósságot keletkeztető ügyletek konszolidált értéke a számbavétel fordulónapján. A kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek adóssága az általuk, saját nevükben vállalt adósságot keletkeztető ügyletek konszolidált értéke a számbavétel fordulónapján.

Forrás:

2011. évi CXCIV. Törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról (2-4 paragrafusai)

Relációk