Alkotmányvédelmi Hivatal

Rendvédelmi szerv, azon belül polgári nemzetbiztonsági szolgálat. Rövidítése: AH. Az Nbtv. szerint egyebek közt:
– felderíti és elhárítja a Magyarország függetlenségét, politikai, gazdasági, védelmi vagy más fontos érdekét sértő vagy veszélyeztető külföldi titkosszolgálati törekvéseket és tevékenységet,
– felderíti és elhárítja Magyarország törvényes rendjének törvénytelen eszközökkel történő megváltoztatására vagy megzavarására irányuló leplezett törekvéseket,
– felderíti és elhárítja a Magyarország gazdasági, tudományos-technikai, pénzügyi biztonságát veszélyeztető leplezett törekvéseket, valamint a jogellenes kábítószer- és fegyverkereskedelmet,
– ellátja a központi államhatalmi és kormányzati tevékenység szempontjából fontos szervek (intézmények) és létesítmények biztonsági védelmét,
– ellátja a hatáskörébe tartozó személyek nemzetbiztonsági védelmének feladatait, illetve elvégzi a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek nemzetbiztonsági ellenőrzésének feladatait,
– a nyomozás elrendeléséig végzi bizonyos súlyos (pl. emberiesség elleni, háborús, állam elleni) bűncselekmények felderítését.

Tudományterület:

Forrás:

Ksztv. [1. § (5) bekezdés] Nbtv. [5. §] http://ah.gov.hu/

Relációk