Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (rövidítve: BMH) a Ksztv. szerinti rendszerben államigazgatási szerv, azon belül központi hivatal, mely a jogszabályokban hatáskörébe utalt idegenrendészeti és menekültügyi feladatokat látja el. A BMH-t az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter (jelenleg a belügyminiszter) irányítja, és főigazgató vezeti.
A BMH központi szervből (Központi Hivatal) és 7 regionális igazgatóságból épül fel, emellett középirányító szerve a befogadó állomásoknak (teljes neve: befogadó állomás és közösségi szállás), valamint a menekültügyi őrzött befogadó központoknak.

Tudományterület:

Forrás:

361/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalról 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet a menekültügy szervezeti rendszeréről 39/2016. (XII. 29.) BM utasítás a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal szervezeti és működési rendjének meghatározásáról http://bmbah.hu/

Relációk