idegenrendészet

A Magyarország területére engedély nélkül vagy meg nem engedett módon beutazó vagy ott jogszerűtlenül tartózkodó nem magyar állampolgárral szemben indított hatósági jogalkalmazói tevékenység, ha nincs helye menedékjogi eljárásnak. Az idegenrendészet alapvető fogalmi eleme, hogy nem magyar honosságú személyekkel szemben indítható és csak abban az esetben, ha a beutazásuk vagy tartózkodásuk ellentétes a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel.
Az idegenrendészet eszközeit az Szmtv. és a Harm.tv. sorolja fel, pl.:
– ellenőrzés,
– beléptetés megtagadása és visszairányítás,
– beutazási és tartózkodási tilalom,
– kiutasítás,
– kitoloncolás,
– őrizet,
– arcképmás és ujjnyomat rögzítése,
– kijelölt helyen való tartózkodás elrendelése.
A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek vonatkozásában az alkalmazható eszközök lényegesen szűkebb körűek, mint az idegenek más csoportjai esetén. A menedékjogi eljárást ugyanakkor nem tekintjük az idegenrendészet részének.
Az idegenrendészet terén alkalmazható eszközök mindenkori korlátja a visszaküldés tilalma (non-refoulement).
Az idegenrendészeti intézkedések végrehajtásában a rendőrség is részt vehet.

Tudományterület:

Forrás:

Hautzinger Zoltán (szerk.): A migráció elmélete. Budapest, NKE, 2014. [57-59. o.] Harm.tv. [40-68. §] Szmtv. [33-68. §]

Relációk