szolgálati elöljáró

A Hszt. szerint szolgálati elöljáró a hivatásos állomány tagjával szemben a magasabb szolgálati beosztásánál fogva parancs, intézkedés kiadására vagy munkáltatói jogkör gyakorlására jogosult személy. Szolgálati elöljárónak vezető beosztású, kormánytisztviselőként, igazságügyi alkalmazottként vagy közalkalmazottként foglalkoztatott személy is minősülhet (pl. a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál). Jogkörei közé tartozik egyebek mellett, hogy a hivatásos állomány tagját tartózkodási helyéről – szabadsága ideje alatt is – szolgálatteljesítési helyére visszarendelje, vagy hogy a hivatásos állomány tagját arra kötelezze, hogy szolgálatteljesítési időn kívül szolgálati érdekből, szolgálatképes állapotban olyan elérhető – szolgálati helyen kívüli – helyen tartózkodjon, ahonnan szolgálati feladatra bármikor igénybe vehető. A törvény szerint a hivatásos állomány tagja szolgálatteljesítése során köteles végrehajtani a szolgálati elöljáró parancsát, kivéve, ha azzal bűncselekményt követne el.

Tudományterület:

Forrás:

Hszt. [2. § 26. pont; 20. §, 103. §, 141. §]

Relációk