elfogás és előállítás

Rendőri intézkedés.
Az Rtv. szerint a rendőr a további intézkedés megtétele céljából elfogja és az illetékes hatóság elé állítja azt (kötelező esetek),
– akit szándékos bűncselekmény elkövetésén tetten értek,
– aki ellen elfogatóparancsot adtak ki,
– akinek őrizetbe vételét, előzetes letartóztatását rendelték el,
– aki az őrizetbe vétel, az előzetes letartóztatás, a szabadságvesztés vagy az elzárás végrehajtása során megszökött,
– akinek előállítását elrendelik,
– aki az ország területén jogellenesen tartózkodik.
A rendőr a hatóság vagy az illetékes szerv elé állíthatja azt (nem kötelező esetek),
– aki a rendőr felszólítására nem tudja magát hitelt érdemlően igazolni, vagy az igazolást megtagadja,
– aki bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható,
– akitől vizeletvétel vagy vérvétel szükséges,
– aki a szülői felügyelet vagy a gyámság alól engedély nélkül kivonja magát,
– aki a szabálysértést az abbahagyásra irányuló felszólítás után is folytatja.
Időtartama legfeljebb 8 + 4 óra lehet, amelyet a rendőri intézkedés kezdetétől kell számítani. Az előállítottat az előállítás okáról tájékoztatni kell, és időtartamáról részére igazolást kell kiállítani.

Tudományterület:

Forrás:

Rtv. [33. §]

Relációk