Rendvédelmi Hivatásetikai Kódex

A Magyar Rendvédelmi Kar által – a Hszt. felhatalmazása alapján – megalkotott dokumentum. Teljes címe: „Rendvédelmi Hivatásetikai Kódex és Etikai Eljárási Szabályzat”.
A Kódex meghatározza célját és hatályát, felsorolja a rendvédelmi hivatás etikai alapelveit, a Kódex tartalmát meghatározó alapértékeket és elvárásokat. Ugyancsak felsorolja a Magyar Rendvédelmi Kar tagjai által betartandó általános erkölcsi követelményeket, és külön a vezetőkkel szemben támasztott sajátos magatartási követelményeket. A Kódex második részét képezi a Magyar Rendvédelmi Kar Etikai Eljárási Szabályzata.

Tudományterület:

Forrás:

http://www.rendvedelmikar.hu/letoltes/document/document_108.pdf

Relációk