személy- és vagyonőr

A magánbiztonság területén a személy- és vagyonőr az Szvmt. szerint nem más, mint a személy- és vagyonvédelmi tevékenységet végző személy.
A személy- és vagyonőr jogosultságait a törvényben meghatározottak szerint vagy az érintett személy önkéntes hozzájárulása alapján gyakorolja. A jogosultságok gyakorlása során az adott cél elérésére alkalmas eszközök közül a személyi szabadság, illetve a személyiségi jogok legkisebb korlátozásával járó eszközt kell választania.
A személy- és vagyonőr tevékenysége gyakorlása során – törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén – jogosult az intézkedésében érintett személyt felhívni kilétének igazolására.
A személy- és vagyonőr arányos mérvű kényszerítő testi erőt alkalmazhat.
A személy- és vagyonőr a feladata ellátása során vegyi eszközt (gázsprayt), gumibotot, őrkutyát, valamint – az erre vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint – lőfegyvert tarthat magánál és azokat csak jogos védelmi helyzetben, illetve végszükség esetén alkalmazhatja.
Az intézkedést foganatosító személy- és vagyonőrrel szemben benyújtott panaszt az intézkedés helye szerint illetékes, az alapszabályban meghatározott kamarai területi szervezet bírálja el harminc napon belül közigazgatási hatósági eljárás szabályai szerint.

Tudományterület:

Forrás:

Szvmt. [25. §, 27. §, 62/A. §]

Relációk