intézkedés magánlakásban

Rendőri intézkedés. A törvény szerinti teljes elnevezése: „intézkedés magánlakásban és közterületnek nem minősülő egyéb helyen”.
Az Rtv. szerint a rendőr magánlakásba bebocsátás vagy hatósági határozat nélkül nem léphet be, illetve nem hatolhat be, kivéve pl.:
– segélyhívás esetén vagy öngyilkosság megakadályozása céljából,
– bűncselekmény elkövetésének megakadályozása, megszakítása, elfogás és előállítás céljából,
– közveszély, közvetlen veszély elhárítása, illetőleg az ilyen veszélyben lévők kimentése érdekében,
– rendkívüli halálesettel kapcsolatos intézkedés megtételére,
– végrehajtási eljárás lefolytatása céljából, ha az abban való közreműködés – jogszabály alapján – a rendőrség számára kötelező,
– elővezetés érdekében,
– a szabálysértést felszólítás ellenére folytató személy előállítása céljából.
A birtokos távollétében történt behatolást követően – főszabályként – a rendőrség köteles a birtokost tájékoztatni, és a vagyonvédelem érdekében szükséges intézkedést megtenni. A magánlakásban való tartózkodás csak a feladat végrehajtásához szükséges ideig tarthat.
A rendőr a feladata ellátása során beléphet a magánlakásnak nem minősülő egyéb helyre, és ott intézkedhet.

Tudományterület:

Forrás:

Relációk