szolgálati kutya alkalmazása

Rendőri kényszerítő eszköz. Az Rtv. szerint a rendőr szájkosárral ellátott szolgálati kutyát – pórázon vagy anélkül – kényszerítő eszközként akkor alkalmazhat, ha a testi kényszer alkalmazásának feltételei fennállnak.
A rendőr szájkosár nélküli szolgálati kutyát pórázon vezetve alkalmazhat, ha a jogellenesen összegyűlt tömeg enyhébb kényszerítő eszközzel nem oszlatható szét, illetve, ha az a közbiztonságot súlyosan veszélyeztető csoportosulás szétoszlatásához vagy a rendőri intézkedéssel szembeni tevőleges ellenállás leküzdéséhez szükséges.
A rendőr szájkosár és póráz nélküli szolgálati kutyát alkalmazhat:
– súlyos sérüléssel fenyegető támadás elhárítására,
– súlyos bűncselekmény elkövetésével alaposan gyanúsítható személy elfogására,
– a személye ellen intézett támadás vagy az életét, testi épségét közvetlenül fenyegető magatartás elhárítására.

Tudományterület:

Forrás:

Rtv. [50. §]

Relációk