államháztartás önkormányzati alrendszer

A magyar közigazgatási rendszer duális összetételű, a rendszer egyik részét az államigazgatás, a másik elemét az önkormányzatok alkotják. Ezzel szinkronban a magyar államháztartási rendszer első alrendszere a központi, a második a helyi önkormányzati, amely az államháztartás lokális, területi szintje. A helyi alrendszerbe tartozó elemek alapvetően a polgároknak nyújtanak közösségi szolgáltatásokat, és végeznek közigazgatási, hatósági vagy különféle humán, infrastrukturális vagy más, hatáskörükbe rendelt, illetve önerő terhére vállalt szolgáltatásokat.

Forrás:

Prof. Dr. Lentner Csaba: Közpénzügyek és államháztartástan. Nemzeti Közszolgálati és Tankönykiadó, 2013. (145. oldal)

Relációk