többéves pénzügyi keret (EU)

A közösségi/uniós kiadásokat 1988 óta többéves keretbe helyezik, mely a költségvetést fejezetekre bontja átfogó politikaterületek szerint, amelyekre nézve az érintett időszak fő költségvetési prioritásainak tükrében meghatározzák a kiadások felső határát. Az első középtávú tervezési időszak öt évet ölelt fel, míg a rákövetkező és a jelenlegi időszakok 7 évet fognak át. Az éves költségvetéseknek tiszteletben kell tartaniuk a többéves keretben megszabott határokat.A mezőgazdasági és vidékfejlesztési politika a legnagyobb a költségvetési előirányzatok tekintetében, amelyet a regionális politika követ.

Forrás:

Beata Grzebieluch: Az Unió Kiadásai. in Az európai Unió ismertetése - 2017 http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/hu/FTU_1.5.2.pdf Letöltve: 2017. május 11.

Relációk