jegybanki alapkamat

Az MNB irányadó kamatként jegybanki alapkamatot állapít meg. Az alapkamat mértékéről a Monetáris Tanács dönt. Az MNB elnöke az alapkamat mértékét rendeletében állapítja meg. A jegybanki alapkamat elsősorban a rövid hozamokra gyakorol hatást, de a hiteles fiskális politikával kiegészülve a hosszabbakra is kedvezően hathat. A jegybank folyamatosan csökkenti a jegybanki alapkamatot, amely mint irányadó kamat a kereskedelmi bankok hitelköltségeire is kihat, másrészt a kormány a rezsiköltségek mérséklésénél élt a gazdasági és a piaci árbefolyásolás lehetőségével.

Forrás:

Prof. Dr. Lentner Csaba: Közpénzügyek és államháztartástan. Nemzeti Közszolgálati és Tankönykiadó, 2013. (191. és 202. oldalak)

Relációk