tervezési és elszámolási alapelvek

A tervezés és elszámolás közös szabályai közül a legfontosabbak:a) a költségvetés alapján történő gazdálkodás elve szerint az államháztartás egyes alrendszereiben a gazdálkodást költségvetés alapján kell folytatni. b) a programozás elve, amely a hosszú távú kötelezettségvállalások éves költségvetésen túli biztosítását teszi lehetővé c) a teljesség elve szerint az államháztartás alrendszereiben minden pénzmozgást el kell számolni d) a valódiság elve, azt követeli meg, hogy a kiadások és a bevételek a tényleges helyzetről adjanak képet e) az egységesség és áttekinthetőség elve szerint az állam valamennyi költségvetési műveletét egyetlen jogszabályba kell foglalni f) a globális fedezet elve szerint a költségvetés bevételei a költségvetés kiadásokra összességükben nyújtanak fedezetet g) a bruttó elszámolás elve szerint a költségvetési bevételek és kiadások egymással szemben nem számolhatók el teljes összegükben, h) a részletezettség elve teszi lehetővé a megalapozott döntéshozatalt.

Forrás:

Prof. Dr. Lentner Csaba: Közpénzügyek és államháztartástan. Nemzeti Közszolgálati és Tankönykiadó, 2013. (98 - 100. oldalak)

Relációk