átengedett központi bevételek

A helyi önkormányzatok részére átengedett központi bevételeket, ezek fajtáját és mértékét az Országgyűlés törvényben (rendszerint a költségvetési törvényben) állapítja meg. Az ide sorolandó bevételek tehát függetlenek a helyi önkormányzat döntésétől, ugyanakkor e bevételi körnek sajátos helyi jelleget mégiscsak kölcsönöz az a tény, hogy helyben (az adott önkormányzat működési területén) keletkező bevételek teljes átengedéséről (például 2012-ig a gépjárműadó esetében), illetőleg meghatározott hányad visszaosztásáról (például 2012-ig az illetékek esetében, illetve korábban a személyi jövedelemadó) van szó. További fontos tényező, hogy e bevételek nem járnak felhasználási kötöttségekkel.

Forrás:

Prof. Dr. Lentner Csaba: Közpénzügyek és államháztartástan. Nemzeti Közszolgálati és Tankönykiadó, 2013. (152. oldal)

Relációk