általános Rendőrség

A rendőrséget szervezetileg három, horizontálisan (nem egymásnak alárendelten) elkülönült szerv alkotja, melyek közül a legnagyobb létszámú és területileg is a legkiterjedtebb a – teljes nevén – általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (az „általános Rendőrség”). Ez a szerv az Rtv. szabályai alapján vertikális értelemben háromszintű, szervezeti egységei: központi szerv (Országos Rendőr-főkapitányság, rövidítve ORFK), területi szervek (fővárosi és megyei rendőr-főkapitányságok), helyi szervek (rendőrkapitányságok és határrendészeti kirendeltségek).
A rendőr-főkapitányság, továbbá a rendőrkapitányság szervezetében rendőrőrs szervezhető. A rendőrőrs feladat- és hatásköri önállósággal nem rendelkező szervezeti elem.
Az Rtv. szerint a fentieken kívül törvény vagy kormányrendelet egyes feladatok ellátására más rendőri szerveket is létrehozhat. Ilyen, kormányrendelet által létrehozott sajátos feladat- és hatáskörű szerv pl. a Készenléti Rendőrség, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság, a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ, vagy a Nemzetközi Oktatási Központ. Az általános Rendőrség vezetője az országos rendőrfőkapitány, akit a rendészetért felelős miniszter javaslatára a miniszterelnök nevez ki.

Tudományterület:

Forrás:

Rtv. [4-4/A. §, 6. §] 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről [1-5. §] www.police.hu

Relációk