angolszász jóléti modell

Az Angol-szász modellbe tartozó országok esetében a szociális védelemre fordított kiadások lényegesen alacsonyabbak, mint más európai országok esetében 2000-ben a GDP 22,5 %-át tették ki. Egyik fő megkülönböztető jellegzetessége az ebbe a csoportba tartozó országoknak (Nagy-Britannia, Írország), hogy ezek az országok állnak a legközelebb a Beveredge-i hagyományokhoz és a szociális támogatások ú.n. végső menedék rendszerben működnek. A többi modellbe tartozó országoktól eltérően a szociális támogatásokat lényegesen nagyobb mértékben fordítják a munkaképes korú népesség problémáinak az orvoslására (munkanélküliek juttatásaira, szociális segélyekre, családi támogatásokra stb.), és jóval kisebb mértékben a nyugdíjakra.209 A támogatásokhoz való hozzáférésnek több feltételhez kötik. Például a foglalkoztathatósággal kapcsolatos támogatásoknál előfeltétel, hogy az illető dolgozott-e korábban.

Forrás:

Novoszáth Péter: Társadalombiztosítás pénzügyei. Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó. 2014. (61. oldal)

Relációk