személyi jövedelemadó törvény

Az államháztartás működéséhez szükséges adóbevételek egy részének biztosítása érdekében az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségét alapul véve érvényesül a személyi jövedelemadó törvényt (1995. évi CXVII. Tv.). A törvény célja, hogy az arányosság és a méltányosság elvének érvényesítésével az állami feladatok ellátásához szükséges adóbevételeket biztosítsa. Továbbá a kormány közpénzügyi és szociális politikájának megfelelően egyes társadalmi, gazdasági célok megvalósulásának elősegítése. A magánszemély minden jövedelme adóköteles. Az adó alapja az adóköteles bevételből megállapított, illetve a törvény szerinti levonásokkal csökkenthető, továbbá adóalap-növelő tételek összevont egyenlege. Az adó mértékét, százalékát a törvény rögzíti.

Forrás:

Prof. Dr. Lentner Csaba: Közpénzügyek és államháztartástan. Nemzeti Közszolgálati és Tankönykiadó, 2013. (176 - 177. oldal)

Relációk