biztosítás típusú modellek

Biztosítási típusú rendszerek: ebben a rendszerben az érintett személyek különleges hozzájárulásuk folytán kapnak a kockázati eset bekövetkezésekor bizonyos szolgáltatásokat, függetlenül a személyes rászorultságuktól. Jellemzői: – védelemben csak azok a személyek részesülnek, akik az ezzel járó terheket is viselik, – az ellátások folyósítása az előre meghatározott kockázati esemény bekövetkezésekor jogi úton is kikényszeríthető, – az alapokba bevont összegeknek a nagysága általában a dolgozó jövedelméhez igazodik, – az ellátás mértéke is a kieső jövedelem nagyságához igazodik.

Forrás:

Fabók András – Prugberger Tamás: Társadalombiztosítási jog. Egyetemi jegyzet. Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, Budapest 2007. 20. oldal

Relációk