Inteligens és inkluzív növekedés

Intelligens és inkluzív növekedés: a) Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért: idetartozik a kutatás és innováció; az oktatás és képzés; a transzeurópai hálózatok az energetika, a közlekedés és a távközlés terén; a szociális politika; a vállalkozások fejlesztése stb.b) Gazdasági, társadalmi és területi kohézió: a regionális politikát fedi le, amelynek célja a legkevésbé fejlett uniós országok és régiók felzárkózásának támogatása, valamennyi régió versenyképességének fokozása, valamint a régiók közötti együttműködés fejlesztése.

Forrás:

2011. évi CXCIX törvény a közszolgálati tisztviselőkről 17-20.§ György-Hazafi (szerk.): Közszolgálati jog, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2015.37-40.o.

Relációk