saját forrás (EU)

Az Európai Unió kiadásainak finanszírozására „saját forrásokkal” rendelkezik. Ezek jogszerűen az Unió forrásai, amelyeket az EU megbízásából a tagállamok szednek be és továbbítanak az EU költségvetésébe. A saját források három csoportba sorolhatók (az alábbi számok a 2010-es bevételi előrejelzésekre vonatkoznak, és csak példaként szolgálnak): • hagyományos saját források– amelyek főként a nem EU-államokból érkező termékek behozata-lára kiszabott vámokból keletkeznek. Körülbelül a teljes bevétel 12%-át jelentik; • a hozzáadottérték-adó (HÉA) alapú forrás olyan egységes százalékos kulcs, amelyet valamennyi tag-állam harmonizált HÉA-bevételére alkalmaznak. A HÉA-alapú forrás a teljes bevétel 11%-át teszi ki; • a bruttó nemzeti jövedelem(GNI) alapú saját for-rás tekintetében minden tagállam GNI-jére egysé-ges kulcsot alkalmaznak. Habár kiegyenlítő tétel-nek számít, idővel a legjelentősebb bevételi forrássá vált, és napjainkban a teljes bevétel mintegy 76%-át teszi ki.

Forrás:

Európai Bizottság:Az Európai Unió költségvetés dióhéjban. Luxembourg: Az Európai Unió Kiadóhivatala, 2010 ISBN 978-92-79-14451-6 http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/glance/budget_glance_hu.pdf Letöltve: 2017. május 11.

Relációk